Çocuk Evleri Projesi

Çocuk Evleri Sistemi Nedir?

Çocuk evi nedir?

Çocuk evi hizmeti, korunma altında bulunan çocukların daha küçük birimlerde bakımının sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde verilen yatılı sosyal hizmet modelidir. İlk olarak 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Sistemin uygulanmaya başlamasıyla ASP Bakanlığı gerçek veya tüzel kişilere işbirliği ve protokol kapsamında Çocuk Evi açma izni vermiştir. ASP Bakanlığı Çocuk Evleri Sistemi kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla protokol imzalayarak daha çok çocuğumuzun bu sistemden faydalanmasına çalışmaktadır. Bu kapsamda çalışan sivil toplum kuruluşları içinde 630 çocuk ve 126 çocuk evi ile en çok çocuk evi açan Mutlu Yuva Derneği’dir.

Çocuk evi amacı nedir?

Arkadaşlık, komşuluk, mahalle gibi kavramlar ile toplumsal örf ve adetlerimizi, ahlak ve değerlerimizi yaşayarak toplumla iç içe yaşamın gereklerinin öğrenilmesi ve toplumsal hayata etkin katılımının sağlanarak kendine güvenen, geleceğe umutla bakabilen çocukların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Derneğimiz, dezavantajlı çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmaktadır. Eğitim merkezlerimiz çocuklarımızın becerilerini erken yaşta keşfetmelerine imkan sağlamakta ve dezavantajlı olmanın getirdiği sosyal dışlanmanın önüne geçmektedir. Mahallelerindeki okullara giden çocuklarımız, okul sonrasında servislerle Eğitim Merkezlerimize gelerek kadrolu ve gönüllü öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz atölyelerde, değerler eğitiminin yanı sıra, okul derslerine destek, spor ve sanatsal alanlarda faaliyetlere katılmaktadır.

Üniversiteye hazırlık çalışmalarıyla desteklediğimiz gençlerimizin bir kısmı yükseköğretim kurumlarında eğitim hayatlarına devam etmektedir. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmeyen gençlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmektedir. Derneğimiz eğitim hayatları boyunca ve sonrasında hayata atılma süreçlerinde gençlerimize desteğini sürdürmektedir.