KURUMSAL

Misyonumuz

Aileyi toplumun temel taşı kabul ederek, bu müesseseyi dışarıdan gelecek olumsuz etkilerden korumak ve uzak tutmak için ailenin temeli olan anne ve babanın eğitimine katkıda bulunmayı hedef olarak alır.

Ailelerin yalnız kendi çocuklarına değil, özellikle bakıma ve korumaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocukların problemlerinin çözümüne katkıda bulunmalarını temin edici çalışmalar yapar.

Korumaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocukları topluma kazandırıcı projeler uygular ve engelli olanları rehabilite eder.

Devlet koruması altındaki çocukların topluma değer katan, üreten, sağlıklı bireyler olarak katılımını destekleyici projeler üretir. Bu çocukların sağlıklı fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin temini için gerekli mesleki çalışmaları yapar ve uygun ortamlar oluşturur.

Vizyonumuz

Aile müessesesinin bilimsel ve kültürel yönden geliştirerek, sağlamlaştırılması, Aile fertleri ve aileler arasındaki yardımlaşmayı arttırarak, aradaki bağların güçlendirilmesini sağlamak.

Ailelerin, korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine eğilmelerini teşvik etmek.

Her yaştaki ve her yönden bakıma ve korumaya muhtaç çocukları ve gençleri, ailelerine ve topluma kazandırmak.