NASIL DESTEK OLABİLİRİM?

Hami Aile Olabilirsiniz

HÂMİ AİLE NEDİR?

Hâmi Aile Projesi, Mutlu Yuva Derneğine ait çocuk evlerinde yaşayan çocukların, hem ruhsal hem bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla ve gönüllülük esasıyla yürütülmektedir.

Hâmi Aile uygulamaları ile hâmi olunan kimsesiz, korunmaya ihtiyaç duyan ya da çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocuğa, yoksun olduğu sıcak aile ortamını, anne – baba rol modelini, aile içi iletişim yapısının gösterilmesi, onu seven, koruyan, güvenebileceği bir ailenin varlığının hissettirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın topluma kazandırılmasında hayati öneme sahip olan Hâmi Aile Projesi, “her çocuğa bir aile” hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Bu nedenle güven sorunu ve bağlanma problemleri yaşayan çocuklarımız için sorun çözmede gösterdiğimiz kararlılık, onların hayata bakışlarını değiştirecek ve yanlarında bir yetişkin olmadan da sağlıklı ilişkiler kurabilmelerinin temellerini atacaktır.

KİMLER HÂMİ AİLE OLABİLİR?

 • T.C. vatandaşı olması
 • En az ilkokul mezunu olması
 • 35 – 55 yaşlarında olması (5 yaş altı veya üstü olabilir.)
 • Çocuk Evleri’nin bulunduğu illerde ikamet ediyor olması
 • Hâmi Ailenin, en azından anne-babadan müteşekkil olması
 • Ailenin en küçük bireyinin 3 yaşını geçmiş olması
 • Hâmi Aile adaylarının hâmisi olacağı çocuğu, tüm aile bireylerinin kabul etmesi
 • Aile bireylerinin beden ve ruh sağlığına sahip olması
 • Aile bireylerinde ağır hastalık (otizm, kanser vb.) bulunmaması
 • Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin orta seviyede olması
 • Dernek ve kurum çalışanı olmaması

HÂMİ AİLENİN SORUMLULUKLARI

 1.  Hâmisi olduğu çocukla haftada bir gün düzenli vakit geçirmesi.
 2.  Hâmi Ailenin, hâmisi olduğu çocuğa yoksun olduğu sıcak aile ortamını, anne-baba rol modelini, aile içi iletişim yapısını göstermeye çalışması.
 3. Hâmi Ailenin, hâmisi olduğu çocuğa Türk örf adetlerine uygun davranış biçimlerini kazandırmaya çalışması.
 4. Hâmi annenin periyodik ev toplantılarına düzenli katılması.
 5. Ailenin; seyahatler, sağlık durumları gibi olağan dışı durumlarda çocukla bir süre vakit geçiremeyeceğini, hâmisi olduğu çocuğa bizzat kendilerinin iletmesi ve çocuğun evindeki bakım elemanına da bildirerek, ev sorumlusuyla koordineli hareket etmesi.
 6. Hâmi anne ya da babanın iki ayda bir yapılan, Rehberlik ve Danışmanlık Toplantıları’na düzenli katılması.